Prijava
Korisnik

LozinkaNiste korisnik?
Klikni ovdje za registraciju.

Zaboravili ste lozinku?
Zatražite novu Ovdje.
Posljednji Članci
4. Kup Rugvica
14. Kup. B Jaruga
6. KUP DVD Ježevo
9. KUP Trebovec
VOZILO TLF 16-1800 B...
VRIJEME

VRIJEME SADA
U KAŠTELIMA
Index opasnosti
od šumskih požara

Biometeorološka

PRAVILA PORTALA
TAGOVI:
GVZ, HVZ, UPVH, UPV Zagreb, Perinić, Jurin, Tucaković, Magdić, DVD, JVP, JPVP Osijek, vatrogasci, vatrogasni portal, Portal vatrogasaca Hrvatske dvd, pjena , vatrogasna vozila, vatrogasna oprema, vježbe, takmičenje, natjecanje, kornat, kornati, DUZS, 112, DIP, VOS, 911, vatrogasne postrojbe, vatrogasni, link, oprema, pjenilo, nosači, cijev, nosač, KAPS, Monitor, metalni, aparati, vatrogasne kacige, vatrene, acivi, Kaštela, dvd, mladost, Kaštel Sućurac, dom, video, vatrogasne, slike, bloger, blog, činovi, časnici, oznake, webmaster, mladež, žene, žensk, Kup, 193, akcident, batina, kaštela-tours, kaštela tours, vatro, Jadran Perinić, Jadran, Slavko Tucaković, Mladen Jurin, Jurin, Vuko, Slavica, Portal, navalna vozila, Holmatro, Vatropromet, Mistar,
Dobro dosli
Članci hijerarhija
Ćlanci početna » I - Opasne tvari » Prijevoz opasnih tvari vozilima HŽ-a (Izvod iz Pravilnika RID)
Prijevoz opasnih tvari vozilima HŽ-a (Izvod iz Pravilnika RID)
PRIJEVOZ OPASNIH TVARI VOZILIMA HRVATSKIH ŽELJEZNICA (Izvod iz Pravilnika RID)Uvodne napomene

U vremenu probuđene ekološke svijesti željeznice kao prijevoznik znatnih količina materijala koji sadržavaju opasne tvari neizostavno postaju predmetom javnoga mnijenja. Hrvatske željeznice toga su svjesne i zato čine sve da budu ozbiljan prijevozni partner čija vozila ne samo što su za prijevoz opasnih tvari najsigurnija nego i najmanje onečišćuju okoliš. U usporedbi s cestovnim prometom u željezničkom prometu događa se kudikamo manje nesreća i akcidentnih stanja.

Godine 2002. na području Hrvatske bilo je prevezeno ukupno 56.240.000 toma robe. Od te količine željeznicom je bilo prevezeno 11.053.352 tona ili 19,65 posto, od čega na prijevoz opasnih tereta otpada oko 2.807.551 tona ili oko 25,4 posto.

Opasne tvari jesu sve tvari, stvari, robe, tereti, proizvodi i supstancije koji na bilo koji način mogu štetno utjecati na ljude, životinje, druge tvari i na okoliš.

Prema Pravilniku omeđunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - RID) sve opasne tvari moguće je, uglavnom, podijeliti u devet razreda (klasa) opasnosti:

1. eksplozivne tvari

2. plinovi

3. zapaljive tekućine

4. zapaljive krute tvari

5. oksidirajuće tvari ili oksidansi

6. otrovne i gadljive tvari

7. radioaktivne tvari

8. korozivne ili nagrizajuće tvari

9. druge opasne tvari.Propisi o prijevozu opasnih tvari

Pravni temelji prijevoza opasnih tvari prometnim sredstvima i poslova u svezi s time (priprema za prijevoz, preuzimanje i prekrcaj), kao i nadzora nad prijevozom nalaze se u odredbama propisanima u Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93, 34/95) i u Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (Pravilnik RID od 1. 1. 2003)

Prijevoz opasnih tvari na Hrvatskim željeznicama uređen je sljedećim propisima:

1. Pravilnikom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (Pravilnik RID)

2. Uputom o prijevozu robe (Uputa 162)

3. Prometnim pravilnikom (Pravilnik 2)

4. Pravilnikom o uporabi vagona, kontejnera, paleta i teretnog pribora (Pravilnik 5)

5. Tarifom za prijevoz robe u unutarnjem prijevozu (HRT 151-156)PRIJEVOZ POŠILJAKA OPASNIH TVARI

Ambalaža i sredstva za prijevoz opasnih tvari

1. Ambalaža mora biti izrađena i zatvorena tako da pri uobičajenim prijevoznim uvjetima ne može doći do gubitka sadržaja iz pošiljke spremne za otpremu, osobito zbog temperaturnih, vlažnih ili tlačnih oscilacija.

Dijelovi ambalaže koji s opasnim tvarima dolaze u neposredan dodir, zbog kemijskih ili drugih utjecaja ne smiju biti oštećeni u pogledu svoje funkcionalnosti. Zato moraju imati odgovarajuću unutarnju oblogu ili biti obrađeni na odgovarajući način. Ti dijelovi ambalaže ne smiju sadržavati nikakve sastojke koji sa sadržajem mogu reagirati opasno, formirati opasne tvari ili znatno oslabiti te dijelove.

2. Za prijevoz opasnih tvari, ovisno o njihovoj vrsti odnosno o razredu iz Pravilnika RID, rabi se sljedeća ambalaža:

- bačve - od metala, kartona, PVC-a, šperploče ili od kakva drugog materijala s ravnim ili s ispupčenim dnom

- drvene bačve - od prirodnoga drva

- kante - metalne ili od PVC-a, pravokutnoga ili višekutnoga poprečnog presjeka s jednim otvorom ili s više njih

- sanduci - pravokutna ili višekutna ambalaža s punim stijenama bez otvora napravljena od metala, drvaod šperploče, drvenih vlakana i sl.

- vreće - papirnate ili od PVC-folije, tekstila i drugih tkanih materijala

- kombinirana ambalaža - sastavljena od unutarnje posude od PVC-a i vanjske posude od metala, kartona i sl. koja jednom spojena čini nerazdvojnu cjelinu

- kombinirana ambalaža - sastavljena od unutarnje staklene ili porculanske posude i sl. te od vanjske ambalaže (od metala, drva, kartona, PVC-a) koja jednom spojena čini nerazdvojnu cjelinu

- zajednička ambalaža - sastavljena od jedne unutarnje ambalaže ili od više njih smještenih u vanjsku ambalažu

- ambalaža od najfinijega lima - s okruglim, eliptičnim ili četvrtastim poprečnim presjekom, posude u obliku vjedra s ravnim ili s ispupčenim dnom, s jednim otvorom ili s više njih (nisu burad i kante).

3. Ambalaža koja se rabi za prijevoz opasnih tvari mora biti atestirana i označena prema odgovarajućim normama i propisima.

4. Opasne tvari, pakirane u odgovarajuću ambalažu ili bez ambalaže, prevoze se u

kontejnerima, zatvorenim vagonima, vagonskim cisternama i kontejnerskim cisternama.

Kod prijevoza pojedinih vrsta opasnih tvari u odgovarajućim sredstvima postoje stanovite posebnosti, kao što su u sljedećim primjerima:

a) tekući plin pri prijevozu u cisternama širi se povećavanjem temperature, čime se povećava tlak na zidove cisterne. Zato je moguće tovariti do najveće dopuštene mase punjenja, koja ovisi o koeficijentu širenja tekućega plina. Najveća dopuštena masa punjenja izračunana je i naznačena na posebnoj tablici (na čelu kotla cisterne).

Cool prijevozna sredstva kojima se prevoze zapaljive tvari moraju odgovarati tehničkim uvjetima propisanima za dotičnu vrstu zapaljivih tvari

c) radioaktivne tvari čiji je prijevoz željeznicom dopušten mogu se pakirati i prevoziti samo u ambalaži namijenjenoj za radioaktivnu tvar određene vrste, što ovisi o veličini i jakosti izvora, agregatnom stanju i drugim svojstvima radioaktivne tvari.

Posude za prijevoz opasnih tvari smiju se puniti samo onom opasnom tvari za čiji su prijevoz odobrene i koja s tvarima od kojih su izrađene posude, sa zatvaračima, s dijelovima opreme, kao i sa zaštitnim oblogama s kojima dolazi u dodir ne reagira opasno i ne stvara opasne tvari.

5. Dijelovi opreme koja se rabi kod prijevoza opasnih tvari trebaju biti postavljeni i osigurani tako da se za prijevoza ili manipulacije ne oštete ili odlome. Oni moraju jamčiti istu sigurnost kao i posude za prijevoz opasnih tvari i biti prilagođeni robi koja se prevozi.Opasne tvari dopušteno je tovariti isključivo u ispravne vagone

1. Prije nego što se pošiljke opasnih tvari počnu tovariti u zatvorene vagone, obvezatno se moraju zatvoriti i plombirati svi otvori za prozračivanje, kao i vagonska vrata na koja se neće utovarivati.

2. Prije utovara opasnih tvari u vagonske cisterne komitente valja upozoriti na to da na cisterni provjere ispravnost središnjega i ispusnog ventila.

3. Ispravnost središnjega ventila provjerava se tako što se prije punjenja cisterne on zatvori, a otvore ispusni ventili, pa se nakon toga počne s punjenjem. Ako tekućina (plin) ne istječe kroz ispusne ventile, oni se zatvore i cisterna se nastavi puniti.

4. Eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivom razreda (klase) 1 RID prevoze se u vagonima s valjkastim ležajima na osovinama, s limom protiv iskrenja koji ne smije biti neposredno pričvršćen na vagonski pod te s elastičnim odbojnicima i vlačnim kukama.Preuzimanje na prijevoz, uvršćivanje u vlak i prijevoz vagona s opasnim tvarima

Kada se tovare pošiljke opasnih tvari, valja se pridržavati propisa koji vrijede u otpremnom kolodvoru, tj. u otpremnoj željezničkoj upravi.

Komadi za otpremu na koje su naljepljeni različiti listići za opasnost ne smiju se tovariti zajedno u vagon ili u kontejner onda ako zajedničko tovarenje nije dopušteno prema tablici na osnovi listića za opasnost.

Za pošiljke koje se ne smiju tovariti zajedno s drugima moraju se ispostaviti posebni teretni listovi.

Za određene razrede i tvari valja uzeti u obzir posebne propise onda ako je u koloni 18 tablice A u poglavlje 3.2. Pravilnika RID naveden alfanumerički kod (npr. CW 1 - vagonski pod i pod u kontejneru pošiljatelj prije utovara mora temeljito očistiti).

Prije početka utovara pošiljatelj (ili pošiljateljev predstavnik) željeznici mora predati pravilno i potpuno ispunjen teretni list. Naznaka opasne tvari u teretnom listu mora odgovarati jednomu od naziva u Pravilniku RID, tj. u popisu UN (od br. 0004 do 3358).

Ambalaža pod kojom se podrazumjevaju velike posude za rasuti teret i prazne vagonske cisterne, ako nisu očišćene, moraju biti zatvorene kao da su pune odnosno moraju biti olistane istim listićima za opasnost kao da su pune. Neočišćenu praznu ambalažu, pod kojom se podrazumjevaju i velike posude za rasuti teret, olistanu listićima prema uzorku 6.1 ili 6.2 Pravilnika RID ( poglavlje 5.2.2.2) valja smjestiti u vagon ili skladištiti odvojeno od namirnica, drugih predmeta za prehranu i od stočne hrane.

Kada se prevoze opasne tvari, tada je uz u teretni list potrebno priložiti i u nj upisati uputu o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama koje se moraju poduzeti pri prijevozu. Za takvu uputu rabi se također naziv »kemijska kartica«.Kada se prevoze eksplozivne i radioaktivne tvari, tada pošiljatelj osim upute o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama uz teretni list mora priložiti i odobrenje za prijevoz, koje izdaje mjerodavno ministarstvo. Kada se pak prevoze otrovne tvari, tada odobrenje za prijevoz izdaje mjerodavni županijski ured za zdravstvene poslove u unutarnjemu a Ministarstvo zdravstva RH u međunarodnom prijevozu. Takva odobrenja nisu potrebna za prijevoz vojnih pošiljaka, koje od trenutka preuzimanja na prijevoz do izdavanja moraju biti pod vojnim nadzorom.

Kada se vagoni tovareni opasnim tvarima uvršćuju u vlak, moraju se poštivati odredbe članka 21. Prometnoga pravilnika (Pravilnik 2, vrijedi od 24. 8. 1998).

U vagonima ili u kontejnerima stvari u rasutu stanju smiju se prevoziti onda ako je za njih u koloni 17 tablice A u poglavlju 3.2 Pravilnika RID naveden poseban propis s alfanumeričkim kodom koji počinje slovima »VW«, a koji izričito dopušta prijevoz na taj način, i ako su uvjeti toga posebnog propisa ispunjeni.

Neovisno o tome u rasutu stanju smije se prevoziti neočišćena prazna ambalaža onda ako prijevoz na taj način nije izričito zabranjen drugim propisima.

Željezničkim vozilima natovarenima opasnim tvarima smije se manevrirati samo onda ako se prije toga poduzmu propisane sigurnosne mjere te ako manevriranje nije zabranjeno iz drugih razloga.

Sigurnosne mjere za manevriranje HŽ primjenjuje u skladu s odredbama Upute 42.

Pošiljke opasnih tvari koje se na prijevoz preuzmnu po određenim uvjetima, prevoze se u skladu s odredbama Prometno-transportne upute uz postojeći vozni red kada je riječ o određivanju vrste vlaka za prijevoz. Pošiljke eksploziva, pošiljke otrovnih tvari i pošiljke radioaktivnih tvari prevoze se uglavnom brzim teretnim vlakovima koje prati vlakopratno osoblje. Ako to nije moguće, onda se takve pošiljke prevoze teretnim vlakovima što ih također prati vlakopratno osoblje.

Opasne tvari ne smiju se prevoziti željezničkim vozilima u kojima se nalaze i putnici. Lokomotiva vlaka kojim se prevoze opasne tvari mora biti opremljena protupožarnim aparatom.Mjesto za manipulaciju opasnim tvarima

Mjesto za utovar, istovar i pretovar opasnih i eksplozivnih tvari određuje se te propisuje u kolodvorskom poslovnom redu.

Prostor gdje se utovaraju, pretovaraju ili istovaraju eksplozivne tvari, plinovi i zapaljive tvari mora biti opremljen aparatima i drugim uređajima za gašenje požara. Dok traje utovar, istovar ili pretovar takvih tvari, na tome prostoru zabranjeno je:

- odlagati materijal koji lako izaziva požar

- paliti vatru ili raditi s otvorenim plamenom

- pušiti i rabiti sredstava za pripaljivanje cigarete

- rabiti naprave i sredstva s gorionicima

- raditi oruđem ili napravama koje iskre.Dok se izvodi manipulacija opasnim tvarima, dotle je potrebno:

- isključiti napon u električnome nadzemnom vodu onda ako se nalazi iznad manipulacijskoga mjesta

- isključiti rad motora na cestovnom vozilu koje se nalazi na manipulacijskom mjestu.Prije nego što počne utovar ili istovar, prijevozno sredstvo kojim se prevoze zapaljive tekućine ili zapaljivi plinovi u tekućem stanju mora biti posebno uzemljeno onda ako izravno uzemljenje nije osigurano.

Opasne tvari u pravilu se utovaraju i istovaruju danju. Ako se pak manipulacija opasnim tvarima izvodi noću, tada rasvjeta na mjestu utovara i istovara mora biti električna, a električni uređaji izrađeni tako da ne mogu izazvati požar ili eksploziju.

Dužnosti i obveze željezničkih radnika koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

Svi radnici transportno-komercijalne službe moraju biti poučeni o tome da se na prijevoz smiju preuzeti samo opasni predmeti i tvari koji su opisani u Pravilniku RID, i to pod uvjetima što su za svaki razred pojedinačno određeni.

Svi radnici koji neposredno sudjeluju u prometu moraju biti upoznati s odredbama Pravilnika RID kako bi opasne tvari prepoznali na temelju oznaka na vagonima i na posudama u kojima se te tvari prevoze, a na razini koji je dostatna za konkretno radno mjesto.

Prije nego se vagon dopremi na utovar, skladištar je od pregledača vagona obvezan pismeno zatražiti da obavi pojedinačan pregled vagona.

Zahtjev za pregled vagona i potvrda o njegovoj ispravnosti ispostavljaju se kopiranjem u dva primjerka na tiskanici Pe-18 (raspored manevriranja).

Ako se pregledani vagon na utovar otprema u neki drugi kolodvor gdje nema pregledača vagona, tada se potvrda o ispravnosti prilaže uz tiskanicu Ve-80 (popratnica za vagone, vagonske dijelove i dijelove za zamjenu »C«).Željeznički radnik također je obvezan:

- prije utovara eksploziva u zatvoreni vagon ustanoviti je li vagon dobro očišćen od zapaljivih ostataka, je li vagonski pod čvrst, bez pukotina i siguran, zatvaraju li se vrata i prozori za prozračivanje dobro, kao i to ne strše li u unutrašnjosti sanduka dijelovi koji ne pripadaju vagonskoj opremi.

- prije utovara opasnih tvari u cisterne provjeriti jesu li središnji ventil i ispusni ventili ispravni. Ako je i samo jedan od ventila neispravan, cisterna se ne smije odobriti za utovar.

Skladištar mora voditi brigu o tome da pošiljatelj opasnu tvar utovari onako kako je to predviđeno u tarifnim propisima koji se tiču tovarenja odnosno u Prilogu II Pravilnika RIV. Obvezan je provjeravati obavlja li se utovar ispravno. Kada se vagon tovari opasnim tvarima, moraju se poštivati odredbe za prijevoz navedene za opasnu tvar u Pravilniku RID.Kada se opasna tvar preuzima na prijevoz, željeznički radnik je obvezan ustanoviti:

- je li dotična tvar dopuštena za prijevoz i pod kojim uvjetima

- je li pošiljka po vanjskom izgledu pakirana tako da ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja te da ne onečišćuje okoliš i druge pošiljke koje se prevoze.

- jesu li naznaka opasne tvari upisana u teretni list i oznake na vagonu analogne jedne drugima

- je li pošiljatelj olistao pošiljku prikladnim listićem za opasnost po uzorku 5.2.2.2.2. i 5.3.4.2 Pravilnika RID

- je li pošiljatelj (ili pošiljateljev predstavnik) pravilno popunio podatke u teretnom listu, i to

a) br. za oznaku opasnosti (npr.33)

Cool slovima »UN« + četveroznamenkasti UN br. za oznaku opasnosti (npr. UN 1203)

c) naznaku vrste stvari, kod n.a.g. navoda i kemijski, biološki ili trgovački naziv tvari (npr. BENZIN)

d) br. uzorka listića za opasnost (npr. 3) (ako ih je više, ostali u zagradi - osim listića za manevriranje)

e) skupinu pakovanja (ambalaže) ako postoji (rimski I, II ili III ili ništa) (npr. II), obvezan redoslijed abcd ili bcad

- je li u rubrici 32 oznaka X označena precizno dijagonalno i dobro otisnuta

- jesu li uz teretni list priložena pošiljateljeva uputa o pustupku za slučaj akcidentnih stanja i odobrenja za prijevoz onda ako su propisana.Provjeru ispravnosti pošiljke opasne tvari i isprava koje prate tu pošiljku skladištar potvrđuje svojim potpisom u teretnom listu.

Za vagone cisterne i tank-kontejnere s duboko rashlađenim tekućim plinovima u teretni list pošiljatelj mora upisati izjavu »Spremnik je izoliran tako da se sigurnosni ventili ne mogu otvoriti prije datuma …« (s kojim je prijevoznik - HŽ sporazuman).

Kada pregledač vagona u kolodvoru pregléda vagone za prijevoz opasnih tvari, tada uz ostalo mora provjeriti oznaku periodičnog popravka, u prvome redu je li rok popravka istekao ili nije, kao i to ima li na vagonima tehničkih nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost prometa vlakova, osoba ili okoliša. Tom prigom nadziru se pravilnost sastava vlaka i urednost otpreme.

Oštećen odnosno neispravan vagon ili vagon s neispravnom kočnicom, prema stupnju neispravnosti s obiju strana mora se olistati prikladnim listićem.

Kada se prevoze opasne tvari, tada popisni vlakovođa u kolodvoru provjerava je li vagon tovaren propisno, jesu li svi otvori na vagonu propisno zatvoreni i plombirani, jesu li vagoni propisno olistani te obavlja druge provjere u skladu s odredbama Pravilnika 2 i odredbama Upute 40 i Upute 162.

Kada se prevoze opasne tvari, tada prometnik rukovatelja manevriranjem mora posebno upozoriti na vagone kojima se obavlja njihov prijevoz, kao i na to da je potrebno striktno se pridržavati sigurnosnih mjera propisanih pri manevriranju. O tome prometnik također mora obavijestiti i sve kolodvorsko osoblje koje neposredno sudjeluje u manipulaciji i prijevozu.

Ako se pri prijevozu opasnih tvari u kolodvoru dogodi izvanredni događaj, tada prometnik odmah mora izdati zaduženja za intervenciju i o tome obavijestiti šefa kolodvora (najprije usmeno, zatim pismeno), kao i odgovarajuće dežurne službe na željeznici i civilne službe u pričuvi. Prometnik je obvezan nadzirati pravilnost sastava i urednu otpremu vlakova u koje se uvršćuju vagoni tovareni opasnim tvarima.

Kada transportno-komercijalno osoblje na prijevoz preuzima pošiljke opasnih tvari navedene u Pravilniku RID, tada prije zaključivanja ugovora o prijevozu od pošiljatelja mora zatražiti isprave što se prilažu uz teretni list i koje su propisane za te prijevoze (odobrenja ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva zdravstva, upute i slično).Listići za opasnost

Vagoni cisterne i tank-kontejneri u kojima se prevoze opasne tvari moraju biti označeni RID-pločama i olistani listićima za opasnosti po uzorku 5.3.4.2 Pravilnika RID.

Pošiljatelj je o svome trošku obvezan RID-pločama označiti vagone cisterne i tank-kontejnere u kojima će se prevoziti opasne tvari.

Koleta u kojima se prevoze opasne tvari, na vidljivu mjestu moraju biti označena odgovarajućim listićima za opasnost. Koleta s posudama izrađenima od lomljiva materijala osim listićima za opasnost moraju biti označena i listićima kojima se označava lomljivost.

RID-ploče /narančaste/ (OK Tafel)

RID-ploče jesu narančaste boje veličine najmanje 30 x 40 cm. Uokvirene su crnim rubom šrokim najmanje 15 mm. Površina ploče vodoravnom crtom debelom 15 mm podijeljena je na dva jednaka dijela. Gornji dio sadržava brojčanu oznaku opasnosti, a donji dio UN-broj opasne tvari.Brojčana oznaka opasnosti za tvari razreda 2 do 9 sastoji se od dviju ili od triju znamenaka, koje upozoravaju na sljedeće opasnosti:

2 – ispuštanje plina zbog tlaka ili kemijske reakcije

3 – zapaljivost tekućih tvari (para) i plinova ili samozagrijavajuća tekućina

4 – zapaljivost čvrstih tvari ili samozagrijavajuća tekućina

5 – oksidirajuća tvar (koja podtiče gorenje)

6 – otrovnost ili opasnost od zaraze (infekcije)

7 – radioaktivnost

8 – nagrizajuće djelovanje

9 – opasnost spontane žestoke reakcije (mogućnost opasnosti eksplozije koja potiče od naravi tvari, mogućnost opasne reakcije raspadanja ili polimerizacije uz razvijanje topline ili zapaljivih ili otrovnih plinova).

Udvostručavanje neke znamenke upozorava na porast odgovarajuće opasnosti.

Ako se opasnost neke tvari može u dostatnoj mjeri izraziti jednom znamenkom, tada joj se dodaje O.

Ako ispred broja za označavanje opasnosti stoji oznaka X, to znači da tvar opasno reagira s vodom (razvija zapaljivi plin).

Kombinacija dviju ili triju znamenaka ima npr. sljedeće značenje:

22 – duboko rashlađen tekući plin, zagušljiv

223 – duboko rashlađen tekući plin, zapaljiv

23 – zapaljiv plin

33 – lakozapaljiva tekuća tvar (točka paljenja niža od 23°C)

X333 – piroforična tekuća tvar koja opasno reagira s vodom

(voda se može rabiti uz samo pristanak stručnjaka)

99 – razne opasne tvari u zagrijanom stanju.

Označavanje vagona s posudama – cisterne

Na obje strane vagona sa posudama – cisternama (na samoj posudi ili na ploči) moraju biti napisani slijedeći podaci:

- uvrstiteljev (vlasnikov) naziv

- obujam posude

- tara vagona s posudama

- granično opterećenje ovisno o performansama vagona i kategoriji pruga

- naziv tvari namjenjene za prijevoz (smije se zamijeniti skupnim nazivom srodnih tvari kojima su prilagođene značajke vagona)

- najveći tlak dopušten u eksploataciji (za tvari koje se pune ili prazne pod tlakom).

Označavanje kotla cisterne

Ovisno o tome koja se vrsta tekućine prevozi, cisterne su razvrstane u dvanaest skupina. Da bi se lakše raspoznavale, kotao je obojen nekom od boja, kao i traka na čelu cisterne.

Kotao cisterne obojen crveno-smeđom bojom i trakom:

- crna - za prijevoz katrana i kreozota

- bijela – za prijevoz mineralnih ulja

- zelena - za prijevoz tehničkih kemikalija (u sredini kotla premazane zaštitnom crvenom bojom).

Kotao cisterne obojen aluminijsko-srebrnom bojom i trakom:

- crvena – za prijevoz svih vrsta motornoga i aviomaziva te mlaznih goriva

- žuta – za prijevoz petroleja svih vrsta

- plava – za prijevoz dizelskoga goriva i loživa ulja D1, D2, D3 te loživa ulja EL.

Kotao cisterne obojen sivom bojom i trakom:

- bijela – za prijevoz acetilena

- zelena – za prijevoz klora

- crvena – za prijevoz svih drugih zapaljivih plinova

- plava – za prijevoz kisika

- tamnosiva – za prijevoz svih drugih nezapaljivih plinova

Cisterne za prijevoz sirove nafte, dizelskoga goriva D4 i drugih loživih ulja na čelnoj strani kotla nemaju nikakve oznake.Nadzor nad pošiljkama opasnih tvari

Prijevoznik ima dužnost osigurati čuvanje eksplozivnih, radioaktivnih, zapaljivih i otrovnih tvari, i to od trenutka preuzimanja stvari na prijevoz do trenutka njihove predaje. Na mjestu gdje se utovaruju, istovaruju ili pretovaraju opasne tvari zabranjen je pristup osobama koje ne sudjeluju pri tim manipulacijama.

Utovar, istovar, kao i možebitni pretovar vagonskih pošiljaka opasnih tvari obavlja se u pošiljateljevoj odnosno primateljevoj organizaciji. Željeznički radnici u tim manipulacijama sudjeluju samo iznimno, i to pod nadzorom osobe koja je stručno osposobljena za rukovanje opasnim tvarima (pošiljateljev ili primateljev ovlašteni predstavnik ili pak stručni predstavnik MUP-a ili HV-a).

Pošiljke opasnih tvari pod skladištarovim nadzorom mogu se utovarivati, istovarivati ili pretovarivati samo onda ako za određenu radnju nisu potrebna nikakva (posebna) zaštitna sredstva i ako su svi radnici prije toga upoznati s načinom rukovanja opasnom tvari, kao i s opasnostima i zaštitnim mjerama pri radu s njome.

Kada se prevoze pošiljke eksploziva, pošiljke otrovnih tvari i pošiljke radioaktivnih tvari koje se prate tijekom prijevoza, kolodvori će udovoljiti zahtjevu pratitelja za smještajem, i to bilo u redovitom sastavu vlaka bilo dodavanjem posebnoga putničkog vagona. Ako kolodvor nije u mogućnosti osigurati putnički vagon, tada se u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada mogu davati zatvoreni teretni vagoni.Potražno-reklamacijski postupak pri prijevozu opasnih tvari

Ako tijekom prijevoza dođe do nestanka - gubitka opasne tvari, kolodvori će poduzeti mjere da se ona pronađe, a po potrebi obavijestiti i javnost o opasnosti koju ta tvar znači za ljude i okoliš. Ispale ili prosute opasne tvari treba prikupiti i ukloniti ili pak na drugi način učiniti neopasnima. Ako se zbog smetnji pri prijevozu eksplozivne, otrovne i radioaktivne tvari ne mogu provesti na prijevoznom putu, osim što poduzme opći postupak kolodvor je obvezan odmah obavijestiti mjerodavna tijela državne vlasti i mjerodavnu HŽ-ovu službu.Obavješćivanje primatelja o prispjeću pošiljke opasne tvari

O prispjeću pošiljaka stvari i predmeta RID odredišni kolodvor mora obavijestiti primatelja odmah nakon dolaska vlaka. Pošiljku opasne tvari primatelj je obvezan preuzeti odmah pošto primi izvješće o prispjeću. U hitnom slučaju, kada je sigurnost ugrožena, dopušteno je da se teretni list iskupi naknadno pošto se pošiljka preda primatelju.

Primopredaja pošiljaka opasnih tvari između stranih željezničkih uprava i HŽ-a

Mjesto i vrijeme primopredaje opasnih tvari između željezničkih uprava u graničnim kolodvorima određeni su sporazumima zaključenima između željeznica. Željeznica koja od susjedne željeznice preuzima pošiljku opasne tvari provjerava jesu li popratne isprave uredne i potpune, je li pošiljka na propisanom prijevoznom putu, je li pošiljka potpuna, da nema vidljivih nepravilnosti, jesu li plombe na broju i ispravne te jesu li listići i ploče za opasnost postavljeni propisno.

Pošiljku opasnih tvari moguće je odbiti preuzeti onda ako propisani sigurnosni uvjeti nisu zadovoljeni. Radnici željezničke uprave koja preuzima pošiljku obvezni su svojim potpisom potvrditi popis prijelaza, koji kopiranjem sastavlja željeznička uprava koja predaje.

Ako se usatanove nepravilnosti, ispostavlja se tiskanica prijave o nepravilnosti RID-pošiljke – RID-Meldung i prosljeđuje glavnomu inženjeru za RID (sigurnosnomu savjetniku) u HŽ-Cargu.PREVENTIVNE I ZAŠTITNE MJERE U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA PRI PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Postupak u kolodvoru u slučaju izvanrednog događaja pri prijevozu opasnih tvari

Zbog izvanrednoga događaja na željeznici (tehničkoga kvara, dotrajalosti materijala ili jakog udarca pri manevriranju) može doći do rasipanja, istjecanja ili razlijevanja opasnih tvari. Ovisno o vrsti opasne tvari, tada su ugroženi radnici koji neposredno sudjeluju u prijevozu opasne tvari odnosno u intervenciji pri otklanjanju nepravilnosti, kao i okoliš u koji istječe opasna tvar.

U slučaju izvanrednog događaja zaposleni u svim HŽ-ovim službenim mjestima obvezni su poduzeti sve mjere za zaštitu ljudi i osiguranje okoliša

Kada se otklanjaju nepravilnosti pri prijevozu opasnih tvari, tada valja nastojati da se kvarovi najprije otklone u kolodvoru, pri čemu je potrebno poduzeti sve propisane zaštitne mjere.

Svi kolodvori gdje se opasnim tvarima manipulira u većim količinama moraju biti opskrbljeni intervencijskim posudama. Opasna tvar koja istječe mora se zbrinuti u intervencijske posude ili po potrebi u intervencijske cisterne.Postupanje kolodvora u slučaju izvanrednog događaja širih razmjera pri prijevozu opasnih tvari

Ako pri prijevozu opasnih tvari dođe do izvanrednoga događaja širih razmjera zbog kojega nije moguće spriječiti istjecanje opasnih tvari, obavlja se pretakanje iz oštećene cisterne u adekvatnu cisternu. Ako takva cisterna nije dostupna, onda se pretakanje obavlja u intervencijsku cisternu predviđenu za to.

Pretakanje obavljaju tvrtke ovlaštene i osposobljene za to.

Prije pretakanja prijeko je učiniti sljedeće:

- ustanoviti vrstu tekućine ili plina koji istječe (na temelju podataka iz teretnoga lista, priloga, listića ili ploča za opasnosti). Ako nije moguće nedvojbeno ustanoviti o kojoj jee opasnoj tvari riječ, potrebno je zahtjevati intervenciju specijaliziranih ekipa.

- tovareno vozilo treba odmah izvrstiti iz vlaka i postaviti na kolosjek propisan

Poslovnim redom za takve situacije, te staviti pod nadzor.Obavješćivanje, nadzor i intervencija u slučaju izvanrednoga događaja pri prijevozu opasnih tvari

Izvanredni događaj koji se pri prijevozu opasnih tvari dogodi u kolodvoru, mora se odmah prijaviti prometniku, šefu kolodvora ili bilo kojemu kolodvorskom zaposleniku, a izvanredni događaj na otvorenoj pruzi prometniku u najbližem kolodvoru. Radnik koji prijavi izvanredni događaj, osim usmene obavjesti obvezan je naknadno podnijeti i pismeno izvješće svojemu pretpostvljenomu. Usmeno obavješćivanje o izvanrednom događaju koje podnosi željeznički radnik mora sadržavati najnužnije podatke, i to:

- o mjestu i vrsti izvanrednoga događaja

- o tome ima li ozlijeđenih ili poginulih osoba

- o privremeno poduzetim sigurnosnim mjerama.

Prometnik najprije usmeno obavješćuje šefa kolodvora a zatim i pismeno.Izvanredni događaj u pravilu prijavljuju šef kolodvora na području kojega se dogodio izvanredni događaj, kao i poslovoditelj u sekciji, depou, radionici i industrijskom kolosjeku, i to na tiskanici Id-1.

O izvanrednom događaju također je potrebno obavijestiti sljedeće subjekte:

- HŽ-ovu Službu za ekologiju na dežurni teefon br. 098/499-755

- područnu operativu

- mjerodavnu vatrogasnu jedinicu

- najbliži policijsku postaju

- TPV, VV, ZOP i ETD

- glavnoga inženjera za RID (sigurnosnoga savjetnika) u HŽ-Cargu na telefon br. 01/378-3338.Kada izvanredni događaj pri prijevozu opasnih tvari za posljedicu ima smrt, tešku ozljedu ili ugrožavanje ljudskoga života, materijalnu štetu ili prekid prometa, tada je potrebno postupiti po odredbama Pravilnika o izvanrednim događajima (Pravilnik 631 - Službeni vjesnik HŽ-a br. 7/02), Upute 31 (Službeni vjesnik HŽ-a br. 6/94) i kolodvorskoga poslovnog reda.

U slučaju istjecanja opasne tvari u većem opsegu zbog čega ju nije moguće skupiti u intervencijske posude, pa neminovno dolazi do razlijevanja opasne tvari u okoliš, potrebno je obavijestiti:

- mjerodavno vodoprivredno poduzeće

- općinsku sanitarnu službu

- općinski stožer civilne zaštite.Telefonski brojevi svih navedenih subjekata mjerodavnih za intervenciju kod izvanrednog događaja pri prijevozu opasnih tvari moraju biti istaknuti na vidljivu mjestu u kolodvoru, koje se propisuje kolodvorskim poslovnim redom.

Ako se pri prijevozu opasnih tvari dogodi izvanredni događaj širih razmjera te ako je nesreća takve naravi da izaziva opću pozornost šire javnosti, tada Hrvatske željeznice, pošto prime obavijest od šefa kolodvora, o nesreći i njezinim posljedicama također moraju obavijestiti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH, Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH. O nesrećama pri vojnim prijevozima i drugim nesrećama na željeznici u kojima su usmrćene ili ozlijeđene vojne osobe, Hrvatske željeznice odmah moraju obavijestiti Ministarstvo obrane RH.Službena obavijest o izvanrednom događaju pri prijevozu opasnih tvari koja se prosljeđuje u mjerodavne ustanove mora sadržavati:

- ime i prezime onoga tko obavješćuje

- mjesto gdje se dogodio izvanredni događaj (željeznički kolodvor ili kilometsrski položaj pruge)

- vrijeme ustanovljivanja izvanrednog događaja

- vrstu opasne tvari

- količinu izlivene tekućine (brzinu istjecanja - kapi u min.)

- uzrok istjecanja (vrsta nepravilnosti ili događaja)

- podatke o vremenskim uvjetima.Za sve vrijeme od trenutka ustanovljivanja nepravilnosti pri prijevozu opasnih tvari pa do njezina otklanjanja pošiljka mora biti pod nadzorom, za što je odgovoran šef kolodvora.

Dok ne dođu osobe iz tijela mjerodavnih za intervencije u slučaju izvanrednoga događaja kod prijevoza opasnih tvari, potrebno je učiniti sljedeće:

- ograničiti istjecanje - začepiti

- ograničiti izlivenu tekućinu na prostor na koji se izlila

- podmetnuti intervencijske posude

- postaviti pregrade u potocima i kanalima

- spriječiti istjecanje u cijevi, vodoizvorišta i kanalizaciju.Budući da se kod prijevoza opasnih tvari mogu dogoditi izvanredni događaji raznih vrsta, to nije moguće unaprijed odrediti što je potrebno poduzeti u takvu slučaju. Zato su željeznički radnici obvezni poduzeti one mjere i radnje koje su u danoj situaciji za prometnu sigurnost i za što brže otklanjanje nepravilnosti najpogodnije.

O svakom izvanrednom događaju kod prijevoza opasnih tvari (tekućina i plinova) željeznički kolodvor mora ispostaviti prijavu na tiskanici Id-1 (prijava o izvanrednom događaju) u skladu s odredbama Pravilnika 631 i jedan njezin primjerak proslijediti u mjerodavnu grupu i službu HŽ-Carga.

HŽ-Cargo vodi posebnu jedinstvenu evidenciju o izvanrednim događajima koji se dogode kod prijevoza opasnih tvari i o tome sastavljaju polugodišnje izvješće.Intervencijske cisterne

Intervencijske cisterne služe za privremeno odlaganje tekućine ili plina koji se skupi iz oštećene cisterne do njihova ponovnoga pretakanja u ispravnu cisternu. U iznimnim slučajevima nakon pregleda mjesta izvanrednoga događaja i na temelju posebne odluke mjerodavnih HŽ-ovih služba skupljene tvari moguće je intervencijskom cisternom prevesti do najbližega istovarnog mjesta.

Nakon svake uporabe intervencijska cisterna mora se poslati na pranje u ovlaštenu tvrtku. Kada se interverncijska cisterna otprema na pranje, uz nju se mora priložiti potvrda iz koje je vidljivo koja je tekućina iz nje istočena.Pomoćni vlak

Da bi se spriječilo istjecanje opasne tvari kod izvanrednoga događaja i da bi se ta tvar pretovarila u ispravnu cisternu, potrebno je formirati pomoćni vlak.

U sastavu pomoćnoga vlaka moraju biti najmanje dvije prazne cisterne i zatvoreni vagon za smještaj opreme i sredstava koja će se rabi pri sprječavanju istjecanja opasne tvari odnosno pri pretovaru.

Lokaciju i područje intervencije pomoćnoga vlaka propisuje prometna operativa.

Zaštita radnika koji sudjeluju u otklanjanju nepravilnosti pri prijevozu opasnih tvari

Radnike koji neposredno sudjeluju u otklanjanju nepravilnosti pri prijevozu opasnih tvari potrebno je podučiti o pravilnoj i propisanoj intervenciji te ih opremiti prikladnom opremom, priborom i zaštitnim sredstvima.Kontrola primjene regulative za prijevoz opasnih tvari na HŽ

Za sve radnike koji neposredno sudjeluju u prijevozu opasnih tvari odnosno koji sudjeluju u intervenciji kod izvanrednog događaja pri prijevozu opasnih tvari, Hrvatske željeznice obvezne su organizirati izobrazbu i provjeru znanja o odredbama ovih uputa i o poznavanju ključnih odredaba iz Pravilnika RID.

Prvostupanjski nadzor nad primjenom obavlja neposredni poslovoditelj transportno-komercijalnih poslova u kolodvoru.

Drugostupanjsku nadzor obavlja glavni referent za RID (sigurnosni savjetnik) u HŽ-Cargu.IZVOR: HRVATSKE ŽELJEZNICE
Postovao firedispatch na 21.05.2007 12:12:45
Komentari
Nema komentara.
Ostavi komentar
Molimo logirajte se da ostavite komentar.
Ocjena
Samo korisnici mogu ocjeniti.

Molimo da se prijavite ili registrujete da bi ostavili Vašu ocjenu.

Još uvijek nije ocjenjeno.
PREPORUKA
PRODAJE SE


V. vozilo STEYR

.....

V. vozilo IVECO
Uvjeti objave:

UPOZORENJE
organizatorima
NATJECANJA
2021.
PRIJAVE
REZULTATI

13 KUP DVD-a
DONJE MEKUŠJE

.....
Kupovi 2021.g.
DVD-a RIBNICA

Zadnji komentari:
Kid u 11:16:00
Ne mogu, a da se ne javim i ponovim šta sam već spominjao. Pa normalno da Slavi...
dvdd u 15:43:14
Konačno jedna doba vijest.
Mariner22 u 17:44:01
Čestitke učesnicima na rezultatima, i čestitke organizatoru!!!!
sbreza10 u 00:53:29
ČESTITAM! Konačno struka na zapovijednom mjestu! To me podsjeća na osamdesete go...
umorno_oko u 17:02:55
Bravo cure! I momci, naravno!
Kid u 15:02:07
čestitke i pozdrav svim vatrogascima povodom našeg blagdana svetog Florijana (Cv...
dvdd u 18:57:44
HVALA!
dvdd u 18:39:13
svaka čast
iskreni u 06:05:56
Sretan Božić!
maska112 u 15:53:00
Jel je došao rikverc , ili več odlazi ?
ZADNJI OGLASI:
Acivi u 17:42:50
[b]Visokotlačni Modul[/b] za Vatrogasne potrebe Motor Briggs & Stratton 9ks...
Acivi u 17:37:22
Vatrogasna Autocisterna [b]Mercedes Atego 12.17[/b] 2001. Godina Kabina-3 sj...
Acivi u 17:32:22
Vatrogasno navalno vozilo [b]Mercedes Atego 1428F[/b] 2005. Godina Dupla kab...
Acivi u 11:35:44
Dubravko Regović prodaje: [b]TAM 125T10 4x4 cisterna 5000 l vode[/b] vitlo 30...
PGD ZALEC u 08:42:12
PGD Žalec prodaja gasilsko vozilo cisterna TAM 190T15 GVC 24/50. Vozilo je letn...