Prijava
Korisnik

LozinkaNiste korisnik?
Klikni ovdje za registraciju.

Zaboravili ste lozinku?
Zatražite novu Ovdje.
Posljednji Članci
In mem. BORIS ŠIMOVIĆ
In mem. LUKA PERICA
In mem. MIRKO ROKOV
Dan žena
In mem. Danica Mak
VRIJEME

VRIJEME SADA
U KAŠTELIMA
Index opasnosti
od šumskih požara

Biometeorološka

PRAVILA PORTALA
TAGOVI:
GVZ, HVZ, UPVH, UPV Zagreb, Perinić, Jurin, Tucaković, Magdić, DVD, JVP, JPVP Osijek, vatrogasci, vatrogasni portal, Portal vatrogasaca Hrvatske dvd, pjena , vatrogasna vozila, vatrogasna oprema, vježbe, takmičenje, natjecanje, kornat, kornati, DUZS, 112, DIP, VOS, 911, vatrogasne postrojbe, vatrogasni, link, oprema, pjenilo, nosači, cijev, nosač, KAPS, Monitor, metalni, aparati, vatrogasne kacige, vatrene, acivi, Kaštela, dvd, mladost, Kaštel Sućurac, dom, video, vatrogasne, slike, bloger, blog, činovi, časnici, oznake, webmaster, mladež, žene, žensk, Kup, 193, akcident, batina, kaštela-tours, kaštela tours, vatro, Jadran Perinić, Jadran, Slavko Tucaković, Mladen Jurin, Jurin, Vuko, Slavica, Portal, navalna vozila, Holmatro, Vatropromet, Mistar,
Dobro dosli
Članci hijerarhija
Ćlanci početna » H - Pravilnici » Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru Skupštine Primorsko-goranske županije, od 11.07.2002.g.
Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru Skupštine Primorsko-goranske županije, od 11.07.2002.g.
Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" RH, broj 58/93), članka 51. Zakona o šumama ("Narodne novine" RH, broj 52/90, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93 i 76/93), članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" RH broj 54/94, 48/95, 19/98 i 105/94) te članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 11. srpnja 2002. godine , donijela jeODLUKU

O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU
Članak 1.Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprečavanje nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru, uslijed loženja vatre na otvorenom prostoru.Članak 2.Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem kao što je:- spaljivanje smeća, korova, papira, suhe trave i žbunja, šikara, gustog šumskog

raslinja (šiblja), slame i kukuruzovine, strništa, otpadnih grana i lišća nastalih pri

sječi stabala te bilja i ostalog otpada,

- bacanje šibica, opušaka i drugih gorećih i užarenih tvari na otvorene površine, osim na mjestima koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom,

- improvizirana ložišta vapnara, drugih objekata s otvorenim ložištem i roštilja koji

se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu od strane pravnih osoba koje

gospodare šumama i šumskim zemljištem, odnosno od strane nadležnog tijela

jedinice lokalne samouprave i uprave za ostale prostore kojima ne gospodare

pravne osobe.Otvorenim prostorom smatra se poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, obalni pojas, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori.

Članak 3.Pod otvorenom vatrom ne smatraju se roštilji u metalnom ili vatrootpornom kućištu izrađeni tako da ne postoji mogućnost da se iz kućišta vatra prenese na otvoreni prostor, te improvizirani roštilji postavljeni na okućnicama u naseljenim mjestima.

Roštilj iz stavka 1. ovog članka može se koristiti uz uvjet da je očišćeno najmanje 1,5 metara okolnog zemljišta kako bi se onemogućilo širenje požara, uz obavezno pripremljeno i postavljeno priručno sredstvo za gašenje (aparat za gašenje ili voda).

Koriste li se improvizirani roštilji iz stavka 1. ovog članka tada mora biti pripremljen sigurnosni pojas, odnosno očišćeno okolno zemljište od svih gorivih tvari u krugu od 3 metra od ruba roštilja, te je osigurano i postavljeno priručno sredstvo za gašenje.Članak 4.Tijekom godine, osim u razdoblju iz stavka 2. ovog članka, dozvoljeno je loženje vatre na otvorenom prostoru uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe.

U vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada te u razdobljima kada je na području Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, zabranjeno je svako loženje vatre na otvorenom prostoru.

Izuzetno, u vremenskom razdoblju navedenom u stavku 2. ovog članka, nadležna javna vatrogasna postrojba može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru uz organiziranje vatrogasnog dežurstva, a na temelju pismenog zahtjeva kojeg je pravna ili fizička osoba dužna podnijeti te poduzimanju preventivnih mjera iz članka 7. ove odluke.

Nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom smatra se vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, prema mjestu izvršavanja loženja vatre na otvorenom prostoru.

U razdoblju iz stavka 1. dozvoljeno je zavarivanje, brušenje i druge radnje koje mogu prouzročiti iskrenje, odnosno vatru na otvorenom prostoru, uz uvjet da je pripremljen sigurnosni pojas, odnosno očišćeno okolno zemljište od svih gorivih tvari u krugu od 3 metra od ruba izvođenja radova, te je osigurano i postavljeno priručno sredstvo za gašenje.Članak 5.Pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe.

Nadležna javna vatrogasna postrojba izdati će tražitelju pismeno ili usmeno odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru u vremenskim razdobljima kada je proglašena vrlo mala, mala ili umjerena opasnost od nastanka šumskih požara, te kad nije jak vjetar, uz opis mjera i postupaka koje su pravne i fizičke osobe dužne poduzeti u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara.

Nadležna javna vatrogasna postrojba vodi evidencije o prijavljenim i odobrenim loženjima vatre na otvorenom prostoru koja su sastavni dio ove odluke.

Pod jakim vjetrom u smislu stavka 2. ovog članka podrazumijeva se svaki vjetar iznad jačine umjerenog vjetra tj. svaki vjetar koji puše brzinom od 5 m/s ili više.Članak 6.U zahtjevu za izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru pravne ili fizičke osobe dužne su navesti:- podatke o vremenu i mjestu loženja i spaljivanja,

- naziv i veličinu površine loženja i spaljivanja,

- broj osoba koje će obavljati loženje i spaljivanje,

- opis tvari koja će se spaljivati,

- preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme loženja i spaljivanja,

- osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja loženje i spaljivanje.Članak 7.Prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebito je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:- tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova

električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja,

stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

- oko mjesta loženja potrebito je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3

metra,

- ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebito je osigurati

nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,

- uz mjesto loženja potrebito je osigurati i postaviti priručna sredstva za gašenje

(lopata, metlanice, voda i drugo),

- loženje poduzimati za mirna vremena.Članak 8.Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto loženja pregledati i ostatke vatre u potpunosti pogasiti te o tome izvjestiti nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu.Članak 9.Nadzor nad porovođenjem odredbi ove Odluke obavljaju Policijska uprava primorsko-goranska, inspekcija za poljoprivredno zemljište i državni inspektorat.

U obavljanju nadzora inspekcijskim upravnim tijelima pomažu osobe ovlaštene za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, djelatnici pravnih osoba koje gospodare šumama i članovi vatrogasnih postrojbi i komunalni redari.

Pomoć tijela iz predhodnog stavka ovog članka sastoji se u dojavi o nastaloj povredi odredaba zakona i ove Odluke i prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su povrede izvršile.Članak 10.Maloljetnim osobama zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru.Članak 11.Pravne ili fizičke osobe koje nepridržavanjem odredbi ove Odluke izazovu požar otvorenog prostora snositi će i troškove vatrogasne intervencije na temelju pravomoćne sudske presude.

Troškove vatrogasne intervencije obračunati će vatrogasna postrojba koja je obavila vatrogasnu intervenciju.Članak 12.Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba:

a) Ako baca šibice, opuške i druge zapaljive tvari na otvorene površine (čl. 2.),

Cool Ako loži vatru na otvorenom prostoru u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada (čl. 4. st. 2.),

c) Ako u razdoblju iz čl.4. koristi roštilj protivno preventivnim mjerama zaštite od požara (čl. 3. st. 2. i 3.),

d) Ako u razdoblju iz čl. 4 obavlja radnju (npr. zavarivanje, brušenje, i sl.) koja može prouzročiti vatru na otvorenom prostoru protivno propisanim uvjetima čija je svrha sprječavanje nastanka i širenja vatre na obližnjem otvorenom prostoru (čl.4. st. 5.),

e) Ako loženje vatre u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne postrojbe ili pravne osobe koja upravlja zaštićenim dijelom prirode ili šumom (čl. 5.),

f) Ako se ne pridržava preventivnih mjera prigodom spaljivanja (čl. 7.)Ako je prekršajem iz stavka 1. ovog članka prouzročen požar, ukoliko nema obilježja kaznenog djela, fizička će se osoba kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba:

• Za prekršaje pod točkama Cool, d) i e) stavka 1. ovog članka,

• Ako ne vodi ili neuredno vodi upisnik o zahtjevima za odobrenje za spaljivanje (čl. 5. st. 3.).

Za prekršaje iz stavka 3. kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Članak 13.Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 17/95).Članak 14.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02/83

Ur.broj:2170/01-92-02/3

Rijeka. 11 srpnja 2002 godine

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

dr.sc. Miljenko Dorić

Postovao firedispatch na 19.05.2007 04:55:23
Komentari
Nema komentara.
Ostavi komentar
Molimo logirajte se da ostavite komentar.
Ocjena
Samo korisnici mogu ocjeniti.

Molimo da se prijavite ili registrujete da bi ostavili Vašu ocjenu.

Još uvijek nije ocjenjeno.
Uvjeti objave:

UPOZORENJE
organizatorima
Zadnji komentari:
dvdd u 15:43:14
Konačno jedna doba vijest.
Mariner22 u 17:44:01
Čestitke učesnicima na rezultatima, i čestitke organizatoru!!!!
sbreza10 u 00:53:29
ČESTITAM! Konačno struka na zapovijednom mjestu! To me podsjeća na osamdesete go...
umorno_oko u 17:02:55
Bravo cure! I momci, naravno!
Kid u 15:02:07
čestitke i pozdrav svim vatrogascima povodom našeg blagdana svetog Florijana (Cv...
dvdd u 18:57:44
HVALA!
dvdd u 18:39:13
svaka čast
iskreni u 06:05:56
Sretan Božić!
maska112 u 15:53:00
Jel je došao rikverc , ili več odlazi ?
Mariner22 u 23:54:54
SRITNO VAM KOLEGE SA NOVIM VOZILOM
ZADNJI OGLASI:
vatrogasacmato u 09:04:44
[b]Mercedes-Benz Sprinter 311 cdi, letnik 2001, kombi vozilo[/b] [i-
mg][/img]...
Acivi u 12:11:02
[size=16][b]DVD RAKITNICA[/b][/s-
ize] prodaje malo vatrogasno vozilo [size=...
Acivi u 15:50:20
[size=12]PRODAJE-
MO: Volkswagen T4 2.4DZEL PUTNIČKI Putničko kombi vozilo...
dbonin u 15:22:20
Prodajemo VISOKOTLAČNI MODUL. Sljedeči-
h karakteristika: -
-rezervar za vodu (ino...
DVD DRVENIK u 16:44:03
DVD Drvenik prodaje vozilo Steyr 591, 1985g Dužina 6,10m, visina 2,40m, prešao...