Prijava
Korisnik

LozinkaNiste korisnik?
Klikni ovdje za registraciju.

Zaboravili ste lozinku?
Zatražite novu Ovdje.
Posljednji Članci
In mem. BORIS ŠIMOVIĆ
In mem. LUKA PERICA
In mem. MIRKO ROKOV
Dan žena
In mem. Danica Mak
VRIJEME

VRIJEME SADA
U KAŠTELIMA
Index opasnosti
od šumskih požara

Biometeorološka

PRAVILA PORTALA
TAGOVI:
GVZ, HVZ, UPVH, UPV Zagreb, Perinić, Jurin, Tucaković, Magdić, DVD, JVP, JPVP Osijek, vatrogasci, vatrogasni portal, Portal vatrogasaca Hrvatske dvd, pjena , vatrogasna vozila, vatrogasna oprema, vježbe, takmičenje, natjecanje, kornat, kornati, DUZS, 112, DIP, VOS, 911, vatrogasne postrojbe, vatrogasni, link, oprema, pjenilo, nosači, cijev, nosač, KAPS, Monitor, metalni, aparati, vatrogasne kacige, vatrene, acivi, Kaštela, dvd, mladost, Kaštel Sućurac, dom, video, vatrogasne, slike, bloger, blog, činovi, časnici, oznake, webmaster, mladež, žene, žensk, Kup, 193, akcident, batina, kaštela-tours, kaštela tours, vatro, Jadran Perinić, Jadran, Slavko Tucaković, Mladen Jurin, Jurin, Vuko, Slavica, Portal, navalna vozila, Holmatro, Vatropromet, Mistar,
Dobro dosli
Članci hijerarhija
Ćlanci početna » H - Pravilnici » Pravilnik o programu i načinu provedbe nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/2001)
Pravilnik o programu i načinu provedbe nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/2001)
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1514Na teme­lju članka 54. stavka 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99) ministar unutar­njih poslova donosiPRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA
I. TEMELJNA ODREDBAČlanak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se opći program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u javnim vatrogasnim postrojbama, intervencijskim vatrogasnim postrojbama, postrojbama dobrovo­ljnih vatrogasnih društava, profesionalnim i dobrovo­ljnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (u da­lj­njem tekstu: vatrogasne postrojbe).Na teme­lju opće­g programa određenog ovim Pravilnikom, zapovjednici vatrogasnih postrojbi, odnosno ­njihovi zamjenici dužni su izraditi u pisanom obliku godiš­nji Plan nastave i izvedbene programe s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođe­nja teorijske nastave i praktičnih vježbi, možebitnih opasnosti i nužnih mjera zaštite.Opći program iz stavka 1. ovoga članka priložen je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.Teme iz opće­g programa u prilogu izvode se, teorijski i praktično, najma­nje jednom godiš­nje.II. ORGANIZIRANJE I IZVOĐENJE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBIČlanak 2.Teorijska nastava i praktične vježbe spajaju se po nastavnim jedinicama i izvode se zajedno.Teorijska nastava i praktične vježbe izvode se u prikladnim prostorima.Članak 3.Izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi potrebno je prilagoditi dobi, prethodnom obrazova­nju, zna­nju, vještinama i sposobnostima pojedinaca.Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom sta­nju i oprem­ljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima tehnološkog procesa.Kondicijske i tjelesne vježbe propisat će glavni vatrogasni zapovjednik.Zapovjednik postrojbe vodi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.Članak 4.Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe i osoba ovlaš­tena od zapovjednika postrojbe (u da­lj­njem tekstu: ruko­vodite­lj).III. MJERE ZAŠTITEČlanak 5.Teorijska nastava provodi se u skupinama od najviše 20 članova po jednom nastavniku.Praktične vježbe provode se u skupinama od najviše 15 članova po jednom nastavniku.Prigodom izvođe­nja složenijih praktičnih vježbi i teorijske nastave ili u slučaju možebitne opasnosti po život ili oz­ljeđiva­nja, potrebno je uk­ljučiti suradnika u nastavi.Teorijska nastava i praktične vježbe provode se prema važećim vježbovnim pravilima.Članak 6.Rukovodite­lj teorijske nastave i praktičnih vježbi odgovoran je za:– pravilno i sigurno izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi;– sukladnost, ispravnost i sigurnost uređaja, opreme i tehnike;– sigurnost osoba koje sudjeluju u izvođe­nju i praće­nju teorijske nastave i praktičnih vježbi.Rukovodite­lj je dužan nazočne upoznati s možebitnim opasnostima i propisanim mjerama zaštite.Rukovodite­lj je dužan poduzeti sve mjere osigura­nja i zaštite uređaja, opreme i sredstava.Rukovodite­lj je dužan poduzeti sve mjere osigura­nja i zaštite skupine kao i pojedinca prema priznatim pravilima tehničke prakse i obuke vatrogasaca.Rukovodite­lj je dužan uda­ljiti pojedince za koje utvrdi da psihofizički nisu sposobni pratiti ili izvoditi teorijsku nastavu i praktične vježbe, o čemu će sastaviti odgovarajuću službenu zabi­lješku.Članak 7.Teorijska nastava i praktične vježbe mogu se izvoditi samo s uređajima, opremom i sredstvima koja su proizvedena i ispitana u skladu sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara.Uređaji, oprema i sredstva kojima se izvodi nastava moraju biti usklađeni s odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije i Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe, sukladno planu zaštite od požara.Članak 8.Osobe nazočne teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužne su nositi propisanu radnu odoru i koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu.Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su, po potrebi i prosudbi rukovodite­lja nastave, koristiti i drugu zaštitnu opremu koju posjeduje vatrogasna postrojba.Muškarci nazočni teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama duž­ni su biti obrijani i podšišani, a žene podvezati kosu pod zaš­titnu kacigu.Za vrijeme izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi po­laznici ne smiju nositi nakit.Članak 9.Izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama.Praktična i teorijska nastava se ne izvode na otvorenom prostoru pri temperaturi nižoj od 0 stup­njeva C.IV. KAZNENE ODREDBEČlanak 10.Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne obav­lja teorijsku i praktičnu nastavu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne obav­lja teorijsku i praktičnu nastavu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.V. ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 11.Na dan početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (»Narodne novine«, br. 61/94).Članak 12.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Broj: 511-01-52-70818/1-01

Zagreb, 27. rujna 2001.Ministar

Šime Lučin, v. r.OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U JAVNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA I INTERVENCIJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMAI. TEORIJSKA NASTAVA• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,• zrakoplovi za gaše­­­­­­­nje požara, tehničke karakteristike,• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,• stabilni uređaji za gaše­­­­­­­nje požara, podjela, tehničke karakteristike,• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, teh­ničke karakteristike,• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,• koloture i koloturja,• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,• vatrodojavni uređaji, općenito,• vrste automatskih jav­­­­­­­ljača požara,• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,• definicija i klasifikacija požara,• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu,• gaše­­­­­­­nje požara pojedinog dijela objekta,• gaše­­­­­­­nje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,• gaše­­­­­­­nje požara otvorenoga prostora,• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,• simboli u zaštiti od požara,• opskrba vodom na požaru,• relejna dobava vode,• osnove kartografije i topografije• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,• uvjeti za gore­­­­­­­nje i šire­­­­­­­nje požara,• toplina i temperatura,• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,• produkti gore­­­­­­­nja sintetskih (plastičnih) tvari,• produkti gore­­­­­­­nja polivinilklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,• produkti gore­­­­­­­nja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),• produkti gore­­­­­­­nja polimeriziranih aromatskih ug­­­­­­­ljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.),• produkti gore­­­­­­­nja poliuretana, poliakrila, vune i svile,• opasne tvari.II. PRAKTIČNE VJEŽBE• polaga­­­­­­­nje cijevi;• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;• vježbe s vatrogasnim armaturama;• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije;• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;• vježbe s užadima;• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;• vježbe sa spusnicama;• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara otvorenoga prostora;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara pojedinih dijelova objekta;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u prometu;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u javnim objektima;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara po gospodarskim granama;• taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;• relejna dobava vode.OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U POSTROJBAMA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVAI. TEORIJSKA NASTAVA• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,• zrakoplovi za gaše­­­­­­­nje požara, tehničke karakteristike,• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, tehnič­ke karakteristike,• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,• koloture i koloturja,• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,• vatrodojavni uređaji, općenito,• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,• definicija i klasifikacije požara• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu,• gaše­­­­­­­nje požara pojedinog dijela objekta,• gaše­­­­­­­nje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,• gaše­­­­­­­nje šumskih požara,• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,• simboli u zaštiti od požara,• opskrba vodom na požaru,• relejna dobava vode,• osnove kartografije i topografije,• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,• toplina i temperatura,• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,• opasne tvari.II. PRAKTIČNE VJEŽBE• polaga­­­­­­­nje cijevi;• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;• vježbe s vatrogasnim armaturama;• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije;• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;• vježbe s užadima;• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;• vježbe sa spusnicama;• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara pojedinih dijelova objekta;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u prometu;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u javnim objektima;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara po gospodarskim granama;• taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;• relejna dobava vode.OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA U GOSPODARSTVUI. TEORIJSKA NASTAVA• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,• stabilni uređaji za gaše­­­­­­­nje požara, podjela, tehničke karakteristike,• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, tehnič­ke karakteristike,• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,• koloture i koloturja,• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,• vatrodojani uređaji, općenito,• vrsta automatskih jav­­­­­­­ljača požara,• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,• definicija i kasifikacija požara,• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu zavisno o tehnološkom procesu i namjeni štićenog postroje­­­­­­­nja,• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,• simboli u zaštiti od požara,• opskrba vodom na požaru,• relejna dobava vode,• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,• uvjeti za gore­­­­­­­nje i šire­­­­­­­nje požara,• toplina i temperatura,• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,• produkti gore­­­­­­­nja sintetskih (plastičnih) tvari,• produkti gore­­­­­­­nje polivinlklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,• produkti gore­­­­­­­nja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),• produkti gorenja polimeriziranih aromatskih ugljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.)• produkti gore­­­­­­­nja poliuretana, poliakrila, vune i svile,• opasne tvari.II. PRAKTIČNE VJEŽBE• polaga­­­­­­­nje cijevi;• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;• vježbe s vatrogasnim armaturama;• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehnčke intervencije;• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;• vježbe s užadima;• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;• vježbe sa spusnicama;• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara ovisno o vrsti tehnološkog procesa i vrsti požarnih opasnosti;• relejna dobava vode.

Postovao firedispatch na 19.05.2007 03:52:33
Komentari
Nema komentara.
Ostavi komentar
Molimo logirajte se da ostavite komentar.
Ocjena
Samo korisnici mogu ocjeniti.

Molimo da se prijavite ili registrujete da bi ostavili Vašu ocjenu.

Još uvijek nije ocjenjeno.
Uvjeti objave:

UPOZORENJE
organizatorima
Zadnji komentari:
dvdd u 15:43:14
Konačno jedna doba vijest.
Mariner22 u 17:44:01
Čestitke učesnicima na rezultatima, i čestitke organizatoru!!!!
sbreza10 u 00:53:29
ČESTITAM! Konačno struka na zapovijednom mjestu! To me podsjeća na osamdesete go...
umorno_oko u 17:02:55
Bravo cure! I momci, naravno!
Kid u 15:02:07
čestitke i pozdrav svim vatrogascima povodom našeg blagdana svetog Florijana (Cv...
dvdd u 18:57:44
HVALA!
dvdd u 18:39:13
svaka čast
iskreni u 06:05:56
Sretan Božić!
maska112 u 15:53:00
Jel je došao rikverc , ili več odlazi ?
Mariner22 u 23:54:54
SRITNO VAM KOLEGE SA NOVIM VOZILOM
ZADNJI OGLASI:
vatrogasacmato u 09:04:44
[b]Mercedes-Benz Sprinter 311 cdi, letnik 2001, kombi vozilo[/b] [i-
mg][/img]...
Acivi u 12:11:02
[size=16][b]DVD RAKITNICA[/b][/s-
ize] prodaje malo vatrogasno vozilo [size=...
Acivi u 15:50:20
[size=12]PRODAJE-
MO: Volkswagen T4 2.4DZEL PUTNIČKI Putničko kombi vozilo...
dbonin u 15:22:20
Prodajemo VISOKOTLAČNI MODUL. Sljedeči-
h karakteristika: -
-rezervar za vodu (ino...
DVD DRVENIK u 16:44:03
DVD Drvenik prodaje vozilo Steyr 591, 1985g Dužina 6,10m, visina 2,40m, prešao...